Projekt i wykonanie: M. Papuga

Zebranie sprawozdawcze OSP - 09.02.2019

DSC 5412Na początku roku, zgodnie ze statutem OSP, odbywają się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Gromnik. Podczas takiego zebrania strażacy podsumowują miniony rok oraz przedstawiają plan działania na kolejny.

 

Zebranie OSP w Brzozowej odbyło się 9 lutego 2019 r. w Domu Ludowym. Otwierający je Prezes dh Zbigniew Gotfryd najpierw przywitał wszystkich zaproszonych gości, w tym dha Czesława Cudka - Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP i jednocześnie Przewodniczącego Rady Gminy Gromnik, dha Romana Iwańca – Komendanta Gminnego OSP, Pana Bogdana Stasza – Wójta Gminy Gromnik, radnych gminnych oraz członkinie nowopowstałego Koła Gospodyń Wiejskich w Brzozowej „Brzozowianki”. Na przewodniczącego zebrania wybrano dha Wojciecha Gądka. Następnie Prezes oraz Naczelnik dh Stanisław Gniadek przedstawili sprawozdania z działań jednostki za rok 2018, a w dalszej kolejności odczytane zostały sprawozdania finansowe (dh Paweł Budzyński) i Komisji Rewizyjnej (dh Bolesław Buratowski). Po jego przedstawieniu zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu OSP. W dalszej części został zaprezentowany plan działalności na rok 2019. 

Dalszą część zebrania poświęcono dyskusjom nad bieżącym stanem funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowej oraz indywidualnym wystąpieniom.

Po oficjalnej części Panie z KGW Brzozowianki zaprosiły wszystkich na poczęstunek.

Pełna relacja zdjęciowa - zobacz...