Projekt i wykonanie: M. Papuga

Wojciech Gądek

 

 

Sołtys wsi: Wojciech Gądek ur. 25.02.1953r. w Brzozowej.

 

Ukończyłem Szkołę Zawodową w Krakowie. Od 1971r. pracowałem w Zakładach PKP Lokomotywownia w Trzebini. W 1976r. powróciłem do Brzozowej i od tej pory na stałe jestem związany z jej mieszkańcami, tu prowadzę gospodarstwo rolne, dlatego sprawy wsi, rolników są mi bardzo bliskie. Funkcję sołtysa pełnię nieprzerwanie od 1984r. W tym samym czasie – w latach 1986 – 2002, przez 4 kolejne kadencje byłem Radnym Rady Gminy Gromnik, a w latach 1990-1998 również członkiem Zarządu Gminy. W wyborach do Rady Gminy w 2010r. ponownie zostałem wybrany radnym. W Radzie Gminy pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Rady oraz jestem członkiem Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Mienia Gminy oraz Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju Gminy. Za pracę w samorządzie gminnym otrzymałem Brązowy Krzyż Zasługi, oraz odznakę za zasługi dla województwa tarnowskiego. Ze wsią jestem związany również jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej. Za wieloletnią działalność w tej organizacji zostałem odznaczony brązowym, srebrnym a w 2010r. złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Jestem również członkiem Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Na wniosek Stowarzyszenia – za wzorową długoletnią pracę sołtysa otrzymałem w 2009r. Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Wieś Brzozowa jest miejscowością rolniczą, dlatego też działania sołtysa skupiają się głównie wokół rolników. Nadrzędnym celem działalności nade wszystko była dla mnie poprawa stanu jakości dróg. W okresie tych kilkudziesięciu lat wyremontowano wiele kilometrów dróg; poszerzano, utwardzano, asfaltowano nawierzchnię, wykonano rowy odwadniające, mostki i przepusty, oraz budowano nowe odcinki dróg. Nie wszyscy mieszkańcy mają jednak dogodny dostęp do swoich gospodarstw. Zamiarem moim jest poczynienie wszelkich starań, aby ten stan zmienić. Pozyskiwanie środków na budownictwo drogowe w gminie nigdy nie było łatwe. Dodatkowo wieś ponosi straty w wyniku powodzi, w tym również w budownictwie drogowym. Wykonane inwestycje na drogach często trzeba ponownie wykonać. W związku z powodzią jako sołtys uczestniczę również w pracach Urzędu Gminy przy szacowaniu strat.

Warto również podkreślić, że nasza wieś powoli, ale znacząco zmienia swoje oblicze. Wybudowano parking przy kościele parafialnym, nowy Ośrodek Zdrowia, wykonano „Odnowę Centrum Wsi” łącznie z istniejącym wielofunkcyjnym budynkiem Domu Ludowego i Remizy Strażackiej oraz Szkoły Podstawowej. Jestem pełen uznania dla mieszkańców, którzy dbają o swoje domy i obejścia – co również daje pozytywny wizerunek naszej miejscowości.

Szlak turystyczny, ścieżki rowerowe przecinające naszą miejscowość, urokliwa przyroda, sielski spokój, powoli ale w widoczny sposób przyciągają turystów. Moim zamiarem w przyszłości jest również wytyczenie ścieżki rowerowej do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach prowadzącej przez Brzozową (Stawki, Potoki).

Rozpoczęto również prace mające na celu budowę wodociągu; prace te są obecnie na etapie projektowania. Mimo to w strategicznym punkcie miejscowości – przy Domu Ludowym – istnieje już dostęp do wodociągu.

Praca sołtysa to nie tylko wyjazdy, spotkania, obrady; to również praca administracyjna związana z odpowiedzialnością, wymagająca dyspozycyjności, szybkiego reagowania i podejmowania wielu decyzji, organizacja życia kulturalnego, m.in. dożynek. Praca sołtysa to nade wszystko służba ludziom. Wszystkim mieszkańcom, którzy współpracują z sołtysem, wspierają moją działalność swoją aktywnością, pomysłami – składam serdeczne podziękowanie.

 

Jestem pełen uznania dla pomysłodawców, organizatorów i opiekunów Projektu Brzozowa S.A., którzy swoim zaangażowaniem postawili na rozwój młodzieży, utrwalenie i upowszechnienie historii, tradycji i pamięci o ludziach – ich osiągnięciach i miejscach naszej małej ojczyzny. Natomiast wszystkim uczestnikom Projektu, życzę, aby zdobyta wiedza, wyuczona aktywność i doświadczenie, zrodzone pomysły, dobre relacje z rówieśnikami i międzypokoleniowe postawiły ich w przyszłości w rzędzie najlepszych.

Jestem przekonany, że wszystko co robicie, robicie po to, aby w naszej społeczności żyło się lepiej. Nauczmy młodzież, jak być dumnym z naszej historii, tradycji, kultury, bo naprawdę nie mamy się czego wstydzić. („Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” /Andrzej Frycz Modrzewski/).

 

b_250_0_16777215_00_images_stories_Administrator_lpojuhygfdfghjhgfdsfg_008.jpg