Projekt i wykonanie: M. Papuga

Podróże drogą do wiedzy i umiejętności

Instytucja realizująca: Szkoła Podstawowa w Brzozowej.

Termin realizacji: 1 marca 2010 – 30 czerwca 2010.

Autorki projektu i koordynatorki: K. Gotfryd, R. Język.


Opis projektu:

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt całego przedsięwzięcia to: 49. 654,00 zł.

Projektem objętych jest 45 uczniów  Szkoły Podstawowej w Brzozowej w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2010 r. Wsparcie tych uczniów jest konieczne ze względu na to, aby:

  • rozwijać zainteresowanie fotografią;
  • rozbudzać w uczniach ciekawość świata, poznawania go podczas wycieczek, świadomego dokonywania wyboru swoich działań, a nie biernego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
  • spowodować wzrost świadomości na temat tolerancji i równości;
  • przeciwdziałać ograniczeniom społeczno-ekonomicznym lokalnego środowiska.

W ramach projektu realizowane są:

  • warsztaty fotograficzne „Przygoda z fotografią”
  • spotkania z psychologiem nt. równości i tolerancji,
  • 5 – dniowa „zielona szkoła” w Jastrzębiej Górze.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

 

 

 

„KLUB MALUCHA W BRZOZOWEJ”

 

 

Instytucja realizująca: Szkoła Podstawowa w Brzozowej

Termin realizacji: 1 października 2011 – 31 maja 2012

Autorki projektu i koordynatorki: K. Gotfryd, R. Język

 

Opis projektu:

 

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”,Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Projekt skierowany jest do dzieci 3-4-letnich z Brzozowej i Siemiechowa oraz  ich rodziców;

 

Liczba dzieci objętych projektem: 12, rodziców: 10;

 

W ramach projektu realizowane będą bezpłatnie:

- zajęcia wychowawczo - edukacyjne dla 12 dzieci w wieku 3-4 lat  - „Bawię się i uczę”,

-  zajęcia logopedyczne - „Mówię wyraźnie”

-  wyjazdy do kina, teatru, centrum zabaw i na basen – „Rozwijam się kulturalnie i sportowo”

-  pomoc pedagogiczna dla rodziców tych dzieci – „Dobrze wychowuję”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.