Projekt i wykonanie: M. Papuga

Dotacja z samorządu Powiatu Tarnowskiego

promesaW dniu 7 czerwca 2018 r. w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu Powiatu Tarnowskiego z delegacjami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie promes dla poszczególnych jednostek. Dzięki staraniom Prezesa dh Z. Gotfryda nasza jednostka uzyskała wsparcie w kwocie 4.000 zł, które zostanie przeznaczone na zakup potrzebnego sprzętu i umundurowania. Jednostkę OSP Brzozowa reprezentował Naczelnik jednostki - dh Stanisław Gniadek oraz druhna Małgorzata Gniadek. 

Więcej na ten temat można przeczytać - kliknij  tutaj...