Projekt i wykonanie: M. Papuga

Prezentacja naszej pracy na szerszym forum.

19 lutego 2011 r. mieliśmy okazję być gośćmi na zebraniu  sprawozdawczo-wyborczym OSP Brzozowa. Czytaj więcej: Prezentacja naszej pracy na szerszym forum.Jako uczestnicy projektu realizowanego przez straż, zdaliśmy relację z tego, co zrobiliśmy w ciągu dziewięciu miesięcy realizacji zadań projektowych.

Czytaj więcej: Prezentacja naszej pracy na szerszym forum.

Wywiad z Arturem Łęgą, Koordynatorem RÓWNAĆ SZANSE.

W dniu 18 sierpnia 2010 r. nasz projekt odwiedzili goście z Warszawy: p. Artur Łęga i p. Monika Gawracz.Czytaj więcej: Wywiad z Arturem Łęgą, Koordynatorem RÓWNAĆ SZANSE. Było to dla nas ważne wydarzenie, wszak gościliśmy u siebie naszych sponsorów, tzn. przedstawicieli fundacji, od której dostaliśmy pieniądze na realizację naszego projektu „Brzozowa S.A.” Poniżej zamieszczamy wywiad z p. Arturem Łęgą, Koordynatorem programu RÓWNAĆ SZANSE, który przeprowadziły : Klaudia Buratowska, Mariola Gądek, Martyna Wójcik, Justyna Bartosik.

Czytaj więcej: Wywiad z Arturem Łęgą, Koordynatorem RÓWNAĆ SZANSE.

Małopolskie forum Równać Szanse 2010 w Ropicy Polskiej

25 września 2010 roku w ramach projektu „Równać Szanse” odbyliśmy wyjazd do Ropicy Polskiej k/Gorlic.Czytaj więcej: Małopolskie forum Równać Szanse 2010 w Ropicy Polskiej Spotkaliśmy się z dwoma innymi grupami: z Sadku – projekt „Zauważ mnie w tańcu” oraz  z Ropicy Polskiej - projekt „Centrum twórczego rozwoju ART”.

Czytaj więcej: Małopolskie forum Równać Szanse 2010 w Ropicy Polskiej

Brzozowa S.A.

Projekt modelowy 2011 - Młodzieżowa Firma Reklamowa

 

Instytucja realizująca: Ochotnicza Straż Pożarna  w Brzozowej.

Termin realizacji: 1 marca 2012 – 30 listopada 2012.

Koordynator: Zbigniew Gotfryd.

Opis projektu:

 

Cel projektu: Projekt pozwoli szerzej wypromować działania z młodzieżą w innych (oraz naszym) środowiskach, przekazać sprawdzone w działaniu innowacyjne metody pracy z młodymi ludźmi, zaszczepić ideę prowadzenia wirtualnej młodzieżowej firmy reklamowej wśród osób na co dzień pracujących z młodzieżą.

 

Uczestnicy projektu: autorzy publikacji, młodzież promująca projekt – działająca w projekcie „Brzozowa S.A.”

 

Główne działania:

  1. Opracowanie metodologii realizacji projektu i wydanie jej w formie publikacji edukacyjnej w ramach Akademii Programu „Równać Szanse”.
  2. Promocja projektu w przynajmniej sześciu nowych miejscach powiatów brzeskiego i dąbrowskiego.
  3. Pozyskanie nowych odbiorców projektu, czyli wprowadzenie projektu w nowym środowisku.
  4. Promocja projektu w sieci, mediach, bibliotekach szkolnych i publicznych.

 

Więcej o założeniach Projektów Modelowych:
Jednym z założeń Programu 'Równać Szanse ' było wyodrębnienie grupy modelowych projektów edukacyjnych, które można wprowadzać w innych miejscach w Polsce. Projekty modelowe to takie, które wypracowały metody działania umożliwiające skuteczne zrealizowanie zaplanowanych celów i przygotowały kadrę do prowadzenia działań wg. metodyki projektu. Projekty modelowe mogą być powielane i przenoszone w inne realia – zakładamy więc, że można je wprowadzać w różnych środowiskach, mogą być prowadzone przez różnego typu organizacje (np. placówki oświatowe, samorząd czy organizacje pozarządowe). Przeprowadzenie działań w nowych środowiskach umożliwiło organizacjom podzielenie się swoimi doświadczeniami i wypracowanymi metodami pracy.

Projekty Modelowe to zamknięty konkurs dla najbardziej efektywnych projektów zrealizowanych w Programie 'Równać Szanse '. Przyznane w nim dofinansowanie może zostać przeznaczone na rozwój projektu, jego kontynuację lub przeniesienie w nowe miejsce. W konkursie Projekty Modelowe PFDiM współpracuje wyłącznie z organizacjami pozarządowymi. Do tej pory ukazało się 13 opracowań z metodologią Projektów Modelowych.

 

Brzozowa S.A.

Instytucja realizująca: Ochotnicza Straż Pożarna  w Brzozowej.

Termin realizacji: 1 czerwca 2010 – 30 listopada 2011.

Autorzy projektu i koordynatorzy: K. Gotfryd, Z. Gotfryd.

Opis projektu:

 

Projekt realizowany jest w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać szanse2010” , który ma na celu wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Rozumiane jest to jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).

W programie organizacje pozarządowe, biblioteki gminne, gminne domy kultury oraz grupy nieformalne z całej Polski mogą otrzymać dotacje na realizację własnych projektów mających na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży. Dzięki uczestnictwu w projektach dotowanych w programie "Równać Szanse" młodzież z małych miejscowości ma możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających zainteresowania, podnoszących skuteczność uczenia się i pomagających w nabyciu umiejętności przydatnych w szkole i dorosłym życiu.

Realizowany projekt rozwija u młodzieży:

  • umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
  • umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, poprzez udział w opracowaniu celów i harmonogramu projektu oraz badaniu jego efektów, a także poprzez naukę praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu celów życiowych.
  • umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
  • przekonanie o własnych możliwościach, poprzez publiczne prezentowanie własnych działań i ich efektów, udział młodych ludzi w rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz stwarzanie(za pośrednictwem projektu) możliwości odniesienia osobistego sukcesu.


Podstawą projektu realizowanego przez OSP w Brzozowej jest prowadzenie wirtualnej  firmy  „Brzozowa S.A." w okresie od 1 czerwca 2010 do 30 listopada 2011 .  Uczestnikami projektu są młodzi ludzie w wieku 13 – 19 lat z Brzozowej, Słonej, Faściszowej i Policht.  Podczas jego realizacji dowiedzą się, jak założyć firmę, przejść procedurę rejestracji w urzędzie i wirtualnie poprowadzą swoją działalność,  mając do dyspozycji środki finansowe pozyskane w ramach projektu. Firma działa w obszarach: grafiki komputerowej, tworzenia stron www, dziennikarstwa i fotografii. Działania prowadzone są w 4 grupach 6-8 osobowych. Przed podjęciem konkretnych zadań twórczych młodzież uczestniczy w warsztatach: „Założenie i prowadzenie własnej firmy" „Jak zostać webmasterem”, "Grafika komputerowa", "Jestem dziennikarzem" "Przygoda z fotografią" i "Googleware". W ramach projektu powstanie i prowadzona będzie strona www Brzozowej (aktualnie jesteście Państwo na tej stronie) oraz wykonana zostanie broszura "Firmy w Gminie Gromnik", która posłuży w przyszłości do zareklamowania własnej działalności gospodarczej uczestników  projektu. W czasie 2-dniowej wycieczki pod koniec projektu odbędą się warsztaty "Autoprezentacja". Na zakończenie zorganizowany zostanie firmowy bankiet z udziałem rodziców, lokalnych władz i sponsorów.

Partnerami w realizowanym projekcie są: GOK w Gromniku, Sołtys Brzozowej Pan Wojciech Gądek,  Proboszcz Brzozowej Ksiądz Stanisław Wojtas, Rodzice.

Firma ma swoją siedzibę w odnowionym Domu Ludowym w Brzozowej.

Podkategorie