Projekt i wykonanie: M. Papuga

Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik

Wójt Gminy Gromnik zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gromnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06 sierpnia 2018 r. (tj. od jutra) do 04 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, pokój nr 10, w godz. 7.30 do 15.30. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Gromnik, w dniu 04 września 2018 r. o godz. 11.00. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy Gromnik.

Odsłony: 1044