Projekt i wykonanie: M. Papuga

Opracowanie i wydanie Kalendarza Strażackiego 2011

Opracowanie i wydanie Kalendarza Strażackiego 2011

Na przełomie października i listopada zakończyliśmy 50-godzinne warsztaty „Grafika komputerowa”. Produktem ostatnich zajęć jest Kalendarz Strażacki 2011, na którym umieściliśmy, zrobione przez naszą koleżankę Asię, zdjęcia z jubileuszu 85-lecia OSP Brzozowa. Czytaj więcej: Opracowanie i wydanie Kalendarza Strażackiego 2011Poza tym promujemy nasz projekt, umieszczając na kalendarzu odpowiedni zapis i wspólną fotografię naszej „dwudziestki piątki”.Po odebraniu kalendarza z drukarni poprosiliśmy naszego proboszcza, aby ogłosił, że wkrótce odwiedzimy mieszkańców Brzozowej, Słonej, Faściszowej i Policht, zostawiając im kalendarz oraz informację o działaniach, jakie podejmujemy w ramach projektu. Nasza wizyta miała na celu promocję projektu „Brzozowa S.A.”oraz tutejszej jednostki OSP.

Czytaj więcej: Opracowanie i wydanie Kalendarza Strażackiego 2011

Wspomnienie o Władysławie Nosalu, wieloletnim Dyrektorze Szkoły Podstawowej w Brzozowej.

Wspomnienie o Władysławie Nosalu,  wieloletnim Dyrektorze Szkoły Podstawowej w Brzozowej.

 

Urodził się 10 września 1944 r. w Jodłowej. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego, a później studiów z psychologii na UJ prawie cale życie zawodowe poświęcił pracy w Szkole Podstawowej w Brzozowej, której dyrektorował od 1968 r.

Był wielkim społecznikiem. Z oddaniem angażował się przy budowie drogi, gazyfikacji i telefonizacji wsi. Dwukrotnie przeprowadzał remonty i modernizację budynku szkoły, aktywnie działał w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przede wszystkim był jednak nauczycielem i wychowawcą. Sam jako miłośnik przyrody ojczystej, przewodnik górski z pasją pokazywał dzieciom góry, prowadził na piesze wycieczki. Gdy często zmęczone chciały rezygnować z dalszej trasy, on tłumaczył im, że warto przełamywać słabości, aby zobaczyć świat ze szczytu. Uczył młodzieży szacunku do pracy i wiedzy, która miała ułatwić im życie.

Czytaj więcej: Wspomnienie o Władysławie Nosalu, wieloletnim Dyrektorze Szkoły Podstawowej w Brzozowej.

Wielki jubileusz

JUBILEUSZ 85 – LECIA OSP BRZOZOWA

I NADANIE NOWEGO SZTANDARU

"W roku 1925, widząc, że zachodzi potrzeba z uwagi na duże oddalenie i niedostęp w organizowany sposób bronić mieszkańców Brzozowej przed skutkami pożaru, młodzi obywatele w osobach: Mieczysława Potępy, Antoniego Mruka i Antoniego Gniadka, organizują we wsi Ochotniczą Straż Pożarną" – taki zapis z maja 1925 roku uczyniony ręką Mieczysława Potępy znajduje się w kronice OSP Brzozowa.


Czytaj więcej: Wielki jubileusz

W bieżącym roku minęło 85 lat od momentu powołania do życia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowej. Mając na uwadze powyższy fakt, Zarząd OSP Brzozowa w ubiegłym roku podjął decyzję o zorganizowaniu obchCzytaj więcej: Wielki jubileuszodów jubileuszowych połączonych z nadaniem jednostce nowego sztandaru, który został ufundowany przez mieszkańców Brzozowej, Policht, Faściszowej i Słonej. Poprzedni sztandar nawiązywał do minionej epoki Polski Ludowej, poza tym opatrzony był błędną datą powstania jednostki, według której nasi strażacy mieli rozpocząć działalność dopiero w 1946 r.

Czytaj więcej: Wielki jubileusz

Wyjazd na "Zieloną szkolę"

Czytaj więcej: Wyjazd na

Wyjazd na "Zieloną szkolę"

 

W dniach 24-29 maja 2010 roku 45 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzozowej wyjechało na „zieloną szkołę” nad Morze Bałtyckie do Jastrzębiej Góry w ramach  realizacji projektu „Podróże drogą do wiedzy i umiejętności”.Już od miesięcy nie mogliśmy się doczekać pięciodniowego wyjazdu. Gdy w końcu nadeszły te upragnione dni, tryskaliśmy pozytywną energią.

Podczas wycieczki zobaczyliśmy m.in. Katedrę Gnieźnieńską, Fontannę Neptuna, Kościół Mariacki i inne zabytki Gdańska oraz Westerplatte. Niezapomnianych wrażeń dostarczył nam pobyt w Słowińskim Parku Narodowym, gdzie na ruchomych wydmach dął tak silny wiatr, że wydawało nam się, jakbyśmy byli w centrum burzy piaskowej. W trzecim dniu pobytu nad morzem odwiedziliśmy Kaszuby.  W szymbarskim skansenie zobaczyliśmy  najdłuższą deskę świata (wpisaną do „Księgi Rekordów Guinessa”). Rzeczywistość stanęła na głowie, gdy weszliśmy do domu „do góry nogami”. Następnie poczuliśmy na własnej skórze strach przeżywany przez ludzi w bunkrze ( trzy metry pod ziemią), gdy wysłuchaliśmy symulacji nalotu lotniczego. Na Półwyspie Helskim odbyliśmy rejs statkiem, później podziwialiśmy foki w fokarium.

Czytaj więcej: Wyjazd na "Zieloną szkolę"

Dąb Katyński w Brzozowej

Dąb Katyński w Brzozowej

„Katyń... ocalić od zapomnienia”, taki tytuł nosi nazwa akcji, której honorowy patronat objął Prezydent RP, prof. Lech Kaczyński. Jej celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek w zbiorowej pa-mięci narodu poprzez posadzenie 21473 Dębów Pamięci na siedemdziesiątą rocznicę tego wydarzenia. Jeden Dąb to konkretna osoba, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie.

Z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzozowej nasza placówka również przyłączyła się do tej ogólnopolskiej akcji pamięci. Po wcześniejszym zadeklaro

Czytaj więcej: Dąb Katyński w Brzozowej

waniu wzięcia udziału w projekcie udostępniono certyfikat z nazwiskiem, stopniem oraz miejscem kaźni konkretnej osoby.

Jest Nią aspirant Policji Państwowej Józef Szeszko.

Czytaj więcej: Dąb Katyński w Brzozowej

PODRÓZE DROGĄ DO WIEDZY I UMIEJETNOŚCI

PODRÓZE DROGĄ DO WIEDZY I UMIEJETNOŚCI

 

Pod takim tytułem w Szkole Podstawowej w Brzozowej realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”,Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt całego przedsięwzięcia to: 49. 654,00 zł.

Projektem zostaną objęci uczniowie Szkoły Podst. w Brzozowej w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2010 r. Przewidujemy wyjazd nad morze 45 uczniów z klas I-VI

oraz udział 15 osób z wymienionej grupy w warsztatach fotograficznych. Wsparcie tych uczniów jest konieczne ze względu na to, aby:

  • rozwijać zainteresowanie fotografią;
  • rozbudzać w uczniach ciekawość świata, poznawania go podczas wycieczek, świadomego dokonywania wyboru swoich działań, a nie biernego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
  • spowodować wzrost świadomości na temat tolerancji i równości;
  • przeciwdziałać ograniczeniom społeczno-ekonomicznym lokalnego środowiska.

    Czytaj więcej: PODRÓZE DROGĄ DO WIEDZY I UMIEJETNOŚCI

Wielka fala

Czytaj więcej: Wielka fala

Wielka fala

 

W ostatnim czasie nasz region nawiedziły obfite  opady deszczu, co skutkowało powodziami. W Brzozowej nastąpiło podmycie i oberwanie dróg wiejskich, gminnych i powiatowych. W kilku gospodarstwach zostały zalane piwnice domów, pojawiły się osuwiska. Nasza miejscowość i tak może mówić o wielkim szczęściu w porównaniu np. z sąsiednimi wioskami: Rzepiennikiem Marc., Golanką. Wszędzie gdzie tylko była potrzeba, spieszyli z pomocą druhowie z naszej jednostki OSP.

Drodzy uczniowie wakacje 2010 tuż tuż...

Drodzy uczniowie wakacje 2010 tuż tuż...

Czy zastanawialiście się już nad tym, gdzie chcecie spędzić tegoroczne wakacje? Nie ? To zapoznajcie się z naszymi propozycjami, które zebrałyśmy podczas przeprowadzanej ankiety wśród  uczniów Szkoły Podstawowej w Brzozowej.  Rozmawiając z młodszymi  koleżankami i kolegami, dowiedziałyśmy się o wielu ciekawych i interesujących sposobach  spędzenia tegorocznych letnich feri.

Około pięćdiesięciu uczniów wypełniło naszą ankietę. Zawarte w niej były różne pytania, z którmi uczniowie tejże placówki poradzili sobie zadziwiająco dobrze i wykazali się dużą pomysłowością. Propozycje wakacyjne były ciekawe i przepojone dziecięcą wyobraźnią. Odpowiedzi padał

Czytaj więcej: Drodzy uczniowie wakacje 2010 tuż tuż...

y bardzo różne.  Starsi uczniowie placówki w Brzozowej czyli klasy od 4 do 6 po długim namyśle doszli do wniosku, że najlepiej jest spędzić wakacje gdzieś, gdzie można dobrze się bawić, gdzie są różnorodne możliwości np. wyjście do kina, na basen, czy też na pizzę.  Takim miejscem może być nasze najpiękniejsze z małopolskich miast, jakim jest Kraków.  Inne propozycje, które również wielokrotnie padły, to wyjazd nad morze, w góry czy też poza granice naszego kraju.

Czytaj więcej: Drodzy uczniowie wakacje 2010 tuż tuż...